Tapeinbundna blad

Tapeinbundna blad

Tapebindning är en bindningsmetod som blivit populär de senaste åren.
Denna produkt lämpar sig väl för rapporter, böcker och mycket annat.