Kopiering

Kopiering

Kopiering från pappersoriginal i färg eller svart till t ex reklamblad,
manualer, interntidningar, utbildningsmaterial, prislistor, rapporter,
overhead och andra trycksaker i små eller stora upplagor.

På efterbehandlingen ger vi den slutliga finishen åt din trycksak
vilken är många gånger lika viktig som själva tryckningen.

Exempel på våra efterbehandlingar är:
Wire-o-bindning
Tapebindning
Bokbindning
Falsning
Häftning
Sortering
Stansning
Bigning

Vi utför även adressering, paginering, perforering och kuvertering.