Ritningsscanning

Ritningsscanning

Här digitaliserar vi dina ritningar eller bildkort för att användas
som underlag till nya ritningar eller för arkivering.

Vi har även en färg scanner med en bredd ända upp till 135 cm
där vi kan scanna t ex färglagda skisser, ritningar, affischer m.m.