Roll Up MediaScreen 2 Indoor (dubbelsidig)

Roll Up MediaScreen 2 Indoor (dubbelsidig)

Gör ditt budskap synligt från två håll.

Denna roll up har samma breda användningsområde som de enkelsidiga
modellerna men är perfekt i miljöer där människor passerar från olika håll.
Med dubbla bilder ökar du flexibiliteten eftersom bilderna kan användas
samtidigt eller var och en för sig.

medscrn2in_1_150     medscrn2in_2_150     medscrn2in_3_150