Roll Up Classic

Roll Up Classic

Roll Up Classic bygger på väl beprövad teknik och är snabbt klart för
en presentation. Systemet har en stabil design med stödfötter som
kompenserar för ojämnt underlag och är lätt att bära med sig.

Roll Up Classic finns i flera olika bredder och är tänkt för upprepad
användning i olika typer av miljöer.

expolinc_spot4100_150     expolinc_spot4600_150     ruc_150
Spotlight 50w                        Spotlight 75w