Pop Up Case & Counter

Pop Up Case & Counter

På mindre än 15 minuter får du en proffsig monter med ett stort
antal användningsområden. Pop Up Case & Counter kan varieras
och byggas ut i oändlighet. Trots sin storlek är systemet enkelt att
hantera från transport till färdig monter.

Eftersom du kan använda det om och om igen, så blir det också
en kostnadseffektiv och smidig lösning. Det breda tillbehörs
programmet gör dessutom att du kan anpassa ditt system efter
behov. Välj mellan en rak eller svängd variant.

Det dolda ramverket i en Pop Up ger bilden extra utrymme,
utan störande skarvar. Skulle budskapet sedan bli inaktuellt
är det enkelt att byta ut bilden.