Roll Up Rollit XL

Roll Up Rollit XL

En Rollit XL har en exponeringsyta som verkligen framhäver
budskapet och med bredderna 200 / 240 cm och höjd 225 cm
ger detta stora möjligheter för tilltalande bildlösningar.