Pop Up Tower

Pop Up Tower

Pop Up Magnetic Tower är en portabel och flexibel
budskapspelare för exempelvis en reception eller
som ett komplement till en monter. Ett effektivt sätt
att skapa uppmärksamhet och intresse på en liten
golvyta. Med ett få antal lösa delar i kombination
med en lätt och stabil konstruktion hjälper dig
denna pelare att göra en professionell presentation
av ditt budskap.