Distribution

Distribution

Vi erbjuder distribution av ritningar, anbudshandlingar,
marknadsmaterial och trycksaker oberoende av utskickets
omfång, trycksakens utseende, antalet mottagare m.m.

Vår bilpark har de senaste åren successivt uppgraderats
till gasdrift och fr o m september 2010 drivs samtliga bilar
av gas.