Lösblad

Lösblad


Detta kan vara ett eller flera blad i färg eller svart tryck som ett
prisblad, säljbrev eller blad som skall stoppas in i t ex befintliga
manualer, produktpärmar, prislistor m.m.